ACC NÀY ĐĂNG NHẬP FB: DÙNG 3G 4G ĐĂNG NHẬP VÀO GAME SAU KHI ĐĂNG NHẬP XONG VÀO TỚI SẢNH DÙNG LẠI WIFI BÌNH THƯỜNG ( LÀM VẬY TRÁNH BỊ FB CHECKPOINT)

ACC CÓ DẠNG: 1000601232135561 ( TK) | GASDDASD2 ( MK) | CODE #1 40057786 ( NHẬP 8 MÃ SỐ NÀY KHI FB YÊU CẦU)

ACC RÁC LV8 ĐẤU RANK, ACCC TỰ BỎ CÔNG RA CÀI TỪ LV1 ĐẾN LV8,

XÁC XUẤT VÀO ĐƯỢC 90% CÒN 10% HÊN XUI LỠ BỊ FB CHECKPOINT THÌ CHỊU

MÌNH KHÔNG ĐỀN ACC KHI BỊ FB CHECKPOINT NHÉ